1300 764 097
Open 7 Days

Leis & Boas

144 Hawaiian Leis - Assorted
Feather Boa Black
Feather Boa Blue
Feather Boa Lime Green
Feather Boa Pink
Feather Boa Red
Feather Boa White
Feather Boa Yellow
Luau 4 Pce Flower Lei Set
Luau Flower Lei - Hot Pink
Luau Flower Lei - Multi
Luau Flower Lei - Orange
Luau Flower Lei - Purple
Luau Flower Lei - Red
Luau Flower Lei - Teal Blue
Luau Flower Lei - White
Luau Flower Lei - Yellow
Rainbow Feather Boa